Thủ tướng: Chấm dứt tư duy “Hà Nội không vội được đâu”

tu-nhien-ngoai-troi

“Với vai trò của Thủ đô, với vai trò một trong hai đầu tầu kinh tế của cả nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội phải quyết liệt hành động, chấm dứt tư duy “Hà Nội không vội được đâu” trong nhận thức và hành xử của cán bộ, công chức, viên chức thành phố”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Bầu cử sớm trên biển
Giới thiệu tính năng và sản phẩm