Vật liệu cách nhiệt túi khí

6

Sản phẩm

Tên sản phẩm:

Vật liệu cách nhiệt túi khí

Giá sản phẩm:

Mã sản phẩm:

Thông tin chi tiết

Vật liệu cách nhiệt túi khí, Chúng tôi cung cấp sản phẩm Vật liệu cách nhiệt túi khí
Các loại tấm cách nhiệt
4

5

6

Vật liệu cách  nhiệt túi khí mặt P2

Vật liệu cách nhiệt túi khí 2 mặt

Vật liệu cách nhiệt túi khí chống nóng xe ô tô

Vật liệu cách nhiệt túi khí khổ 1.05m

Vật liệu cách nhiệt túi khí khổ 1.55m

Vật liệu cách nhiet túi khí mặt P1
+ Tấm cách nhiệt P1:
– Gồm 01 lớp túi khí với 1 mặt xi mạ nhôm
– Khả năng chống nóng 45%
– Cách âm: 55%
– Không có khả năng chống cháy
– Độ dày: 4mm.

+ Tấm cách nhiệt AP:
– Gồm 01 lớp túi khí với 1 mặt xi mạ nhôm và 1 mặt nhôm
– Khả năng chống nóng 50%
– Cách âm: 55%
– Khả năng chống cháy cấp độ A
– Độ dày: 4mm.

+ Tấm cách nhiệt A2:
– Gồm 01 lớp túi khí với 2 mặt nhôm nguyên chất
– Khả năng chống nóng 50%
– Cách âm: 55%
– Khả năng chống cháy cấp độ A
– Độ dày: 4mm.

+ Tấm cách nhiệt A2A:
– Gồm 02 lớp túi khí với 2 mặt nhôm nguyên chất
– Khả năng chống nóng 80%
– Cách âm: 95%
– Khả năng chống cháy cấp độ A
– Độ dày: 8mm.

+ Tấm cách nhiệt P2:
– Gồm 01 lớp túi khí với 2 mặt xi mạ nhôm
– Khả năng chống nóng 50%
– Cách âm: 55%
– Không có khả năng chống cháy
– Độ dày: 4mm.

+ Tấm cách nhiệt A1:
– Gồm 01 lớp túi khí với 1 mặt nhôm nguyên chất
– Khả năng chống nóng 50%
– Cách âm: 55%
– Khả năng chống cháy cấp độ A
– Độ dày: 4mm

+ Tấm cách nhiệt P2P:
– Gồm 02 lớp túi khí với 2 mặt xi mạ nhôm
– Khả năng chống nóng 80%
– Cách âm: 95%
– Không có khả năng chống cháy
– Độ dày: 8mm