Dây chuyền sản xuất thứ 4
10

Th 02

Dây chuyền sản xuất thứ 4

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 0 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại trên dây truyền thứ 4

Dây chuyền sản xuất thứ 2
10

Th 02

Dây chuyền sản xuất thứ 2

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 0 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại trên dây truyền thứ 2

Dây chuyền sản xuất thứ 3
10

Th 02

Dây chuyền sản xuất thứ 3

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 1 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại trên truyền sản xuất thứ 3

Máy sản xuất xốp PE foam
10

Th 02

Máy sản xuất xốp PE foam

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 2 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại, nhằm tăng chất lượng sản phẩm, áp dụng những công nghệ vào khâu sản xuất nhằm đáp ứng chất lượng,...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: