Dây chuyền 4
10

Th 02

Dây chuyền 4

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 0 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại.

Dây chuyền 2
10

Th 02

Dây chuyền 2

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 0 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại.

Dây chuyền 3
10

Th 02

Dây chuyền 3

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 0 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại.

Máy sản xuất xốp PE foam
10

Th 02

Máy sản xuất xốp PE foam

  • CongtyTNHHKhangTrang
  • 0 bình luận

Dây chuyền sản xuất Xốp PE Foam của Khang Trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy móc hiện đại.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: